Centrul de Sănătate RATB înfiinţat în anul 1998, funcţionează ca unitate fără personalitate juridică în cadrul Regiei Autonome de Transport Bucureşti.


Structura funcţională este avizată de Ministerul Sănătăţii si de Direcţia de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti.
Medic Coordonator - Dr. Mircea Zodianu


Dacă aţi beneficiat de serviciile noastre, vă rugăm completaţi chestionarul de satisfacţie.